Когато всяка минута е скъпа...

потърсете ни преди това!

Slide 1
Ново! - Вижте рекламната ни брошура (.pdf) - Ново!

Пожарна техника

•ПОЖАРОГАСИТЕЛИ •ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ •КОНТРОЛНО СИГНАЛНИ КЛАПАНИ •ПРОТИВОПОЖАРНИ ОДЕЯЛА •ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

Стоки за евакуация

•ДИХАТЕЛНИ МАСКИ ЗА САМОЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР И АВАРИИ •ТАБЕЛИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЕВАКУАЦИОННИ МАРШРУТИ •ПРОТИВОПОЖАРНИ И ПРОТИВОДИМНИ ПРЕГРАДИ /БАРИЕРИ И ЗАВЕСИ/

Услуги

•ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" •ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ •АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ •ИЗГОТВЯНЕ НА СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ДОСИЕ НА ОБЕКТИТЕ

Пожарозащита

•ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЖАРОЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, ИМПРЕГНАЦИЯ НА ДЪРВЕНИ И ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ •ПРОДАЖБА НА ОГНЕЗАЩИТНИ СЪСТАВИ С ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ И СЕ МАРКИРОВКА •ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ ДО ЕI 150

Обучение и консултации.