Промоции

Спринклери за гасителни инсталации

Цената е за 1 бр., с вкл. ДДС.

Стара цена: 11 лв.

Цена: 6 лв.

 

Контролно сигнални клапани /KCK/

КСК вода – вода Ф150

КСК вода – въздух Ф100

Цена: от 500 лв.

 

Противопожарно одеяло /тежък тип/ - размери 1,5 х 1,5 м
Струйник
ПОЖАРEН-ШЛАНГ /2" или Ф52/.
Пожарогасител с въглероден двуокис /CO2/ - 5 кг.
Противопожарно одеяло с размери 1.5 х 1.8 м.
Противопожарна врата ЕI 60÷120 с размери: 90/205 см.