Други

Дихателни маски за защита при пожари и аварии

  Характеристики:

– Компактни и леки, бързи и лесни за употреба;
– С двойно активно действие на карбонов филтър за оптимална защита;
– Предпазват главата и дихателните пътища при възникване на пожар от токсични газове като зарин, хидроген-цианид, въглероден окис, люизит, иприт, фосген, сълзотворен газ, акролеини, бактериални частици, химически вещества, радиоактивен прах и др.
– Осигуряват надеждна защита за минимум 30 минути, като ефективният период за защита може да бъде и по-дълъг в зависимост от околната среда, концентрацията на токсичните газове и сажди;
– Прочистват и филтрират въздуха;
– Един и същи размер пасва на повечето хора;
– Петгодишна гаранция.

Маските са за еднократна употреба и отговарят на изискванията на EN 403. Разрешени са за ползване в България от Национална служба за пожарна и аварийна безопасност. Продуктът, който предлагаме е с по-ниски цени в сравнение с тези на подобни продукти на пазара, но в никакъв случай не правим компромис с качеството.
Наши клиенти, закупили вече маски са Министерството на Околната среда и водите, ВМА, ПУДОС, НЕК, редица болници, хотели и ведомства в страната.

Табели и осветителни тела за обозначаване на евакуационни маршрутии

Знаци за евакуация и охрана на труда по Наредба 3 на МТСГ и МВР. 

От изключителна важност е евакуацинният маршрут да бъде ясно обозначен, позволявайки бърза и сигурна евакуация. Ефективността на знака зависи основно от размера, цвета, разположението му и доколко добре се вижда. Важно е да се гарантира, че знакът, обозначаващ евакуационен маршрут, е видим от всички страни.

Това зависи както от размера на знака, така и от правилното разположени.

Противопожарни и противодимни прегради /бариери/ и завеси

Автоматични текстилни ПРОТИВОПОЖАРНИ прегради

„Невидима защита от пожар”

 

Приложения:

 1. За преграждане на отвори в стени.

Тези автоматични системи са много малки и се интегрират във всяка ситуация. Може да се постигне клас на защита Е 90-180 или ЕI 30-120, в зависимост от класификацията за огнеустойчивост.

 1. За преграждане на отвори в тавани.

Постига се клас на защита Е 90-180 или ЕW 60-120, в зависимост от класификацията за огнеустойчивост.

 1. Огнезащита на ъглови пространства /ескалатори/

Възможно е да се монтират по разчупении, например под формата на многоъгълник, линии, без да са задължителни страничните водачи, но все пак с осигурена плътност.  Преградите могат да се монтират в тавани за затваряне на отвори с особено големи размери, при ъгъл от 300  до 1500.

 1. За защита на фасади, с ъглово разположение на сградите.

Ако сградите или част от сградите граничат под ъгъл или са разделени от пожарна стена, не се допускат отвори на пожарната стена с размери над 5 метра. Това не се отнася в случаи, в които сградите сключват една с друга ъгъл по-голям от 1200

Защитата се гарантира от възможността противопожарните прегради да бъдат монтирани отвътре и отвън на сградите. Използването им позволява стъклата на прозорците да не са пожароустойчиви. По този начин не се нарушава комфорта в помещението.

 1. Защита на фасади при отстояние между сградите между 3 и 5м.
 2. Защита на фасади и покриви.
 3. За ограничаване на преминаването на огъня от един етаж на друг.

Текстилните огнезащитни прегради предотвратяват преминаването на пламъците от един етаж на друг.

Преградите се активират от ПИС

 1. За създаване на пожарни сектори.

Създаването на такива сектори ограничава риска от разпространението на пожара, възникнал в определени помещения, например в или извън машинни зали, към/от останалата част от сградата.

Противопожарните прегради изпълняват функцията на стени и/или тавани. В случай на пожар в така обособените помещения, той може да бъде загасен от локални или сградни съществуващи пожарогасителните системи.

Обекти, на които сме доставили и монтирали противопожарни бариери през последните 5 години – Печатница Спектър, обект на Софийски имоти в София, обект на АВВ инженеринг ЕООД в София и др.

Гъвкави ПРОТИВОДИМНИ автоматични бариери

 Вижте  новата ни брошура за противодимни прегради и завеси –  отвори файла (.docx)

Изисква се сертифициране за приложимост по EN 12101-1.

 

90 % от жертвите при пожар умират от дима.

70 % от материалните щети са предизвикани от дима.

С използването на противодимните бариери се постига:

 1. Безопасни евакуационни маршрути;
 2. Увеличаване на ефективността на системите за вентилация;
 3. Може да се контролира потока на димните газове, особено важно за високите помещения;
 4. Модулните бариери позволяват успешно съчетаване на димозащитата с евакуацията;
 5. Използват се за оформяне на пожарни сектори, което не позволява преминаването на огъня от едно в друго помещение и улеснява екипите на пожарната за по-бързо ликвидиране на възникнали пожари;
 6. Могат да ограничат и разпространението на механични отработени газове и съответно да се намалят разходите за вентилация
 7. Невидимите бариери не само се вписват във всякакъв интериорен дизайн, но и не ограничават гледката през прозореца;

Огромно предимство е тяхното тегло – не тежат повече от 1 kg/m² и позволяват лесно уплътняване и затваряне на отворите, през които преминават тръби и кабели от съществуващите в сградите инсталации.