Лицензи

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по ISO 9001:2015 — 2018год.

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

 

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по OHSAS 18001:2007 — 2018год.

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

 

Политика по управление – политиката по управление на “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е насочена към следните дейности:

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и други стоки за пожарна безопасност. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност. Разрешение № 734/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:

сервизно обслужване на противопожарни уреди

на територията на Република България.

 

 

 Разрешение № 721/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:

поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоражения

на територията на Република България.

 

 

 Разрешение № 668/05.06.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:

противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти

на територията на Република България.

 

    Разрешение № 14.06.2012 за осъществяване на следните дейности по чл. 91е,  ал. 2,  т. 1 – 4 от ЗМВР:

противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти

на територията на Република България.

Настоящето разрешение е валидно до: 14.06.2017 год.

 

   Разрешение № 13.07.2012 за осъществяване на следните дейности по чл. 91е,  ал. 2,  т. 1 – 4 от ЗМВР:

“поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове,сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители “

на територията на Република България.

Настоящето разрешение е валидно до: 13.07.2017 год.

 

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по ISO 9001:2008.

Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти.

 

 

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по ISO 9001:2008.

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

 

 

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по OHSAS 18001:2007.

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.